İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. İş güvenliği ekip olarak yapıldığında amacına ulaşır. Şimşek Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin iş güvenliği hizmetleri nelerd

 1. İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 3. Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 4. Eğitim Planı hazırlamak
 5. İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 6. Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 7. Risk Değerlendirmesi yapmak
 8. Acil Durum Planı hazırlamak
 9. Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 10. İç Yönetmelik hazırlamak
 11. İş İzni Prosedürü hazırlamak
 12. Çalışma talimatları hazırlamak
 13. İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 14. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 15. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 16. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 17. Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
 18. Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
 19. Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
 20. Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
 21. Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 22. Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
 23. Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
 24. Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
 25. İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 26. Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
 27. Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

 

Call Now ButtonSorularınız İçin Cep Arama