Şimşek OSGB
İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği

İş sağlığı, çalışanların işe uygunluklarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur. İş sağlığını sahada korumakla yükümlü kişiler İşyeri hekimleridir.

İşyeri Hekimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sınava tabi tutulan ve bu sınavdan başarılı olan Hekimlerdir.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri

  • İşyerinde Sağlıkla ilgili gözetimleri yapıp İşvereni bilgilendirmek
  • İşyerinde alınacak koruyucu önlemler ve kişisel koruyucu donanımlar konusunda İşvereni bilgilendirmek.
  • İş sağlığında gelişime sebep olabilecek önerileri İşverene sunmak.
  • İşçilerin Psikososyal ve ergonomi açısından tam iyilik halinde bulunmasını sağlamak amacıyla önerilerde bulunmak.
  • Kantin, yemekhane , soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere bina ve eklentilerde genel hijen şartlarını denetlemek
  • İşyerinde meydana gelen İş kazaları ve meslek hastalıkları önleme konusunda İşverene önerilerde bulunmak
  • İşe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile İşçinin sağlık düzeyini ölçümlemek
  • Gece vardiyaları dahil bütün işçilerin sağlım gözetimini yapmak
  • Risk Değerlendirmesi içerisinde Sağlık ve güvenlik açısından olumsuz şartları İşverene bilgilendirmek ve öneriler sunmak.