Şimşek OSGB
Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi Nedir ?

Risk değerlendirmesi, işyerinde varolan tehlikelerin belirlenerek bu tehlikelerin riske dönüşmesini engelleyen çalışmalardır.

Risk değerlendirmesi ; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Risk Değendirmesi Aşamaları Neleri Kapsar ?

İşyerinin Sağlık ve Güvenlik açısından bir bütün olarak incelenmesi ,İşyerinde oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla alınması gereken önlemleri bütünüyle ele alır.

Bütün analizler İşyerinde sağlıklı ve Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için yapılır.

Risk değerlendirmesine yaklaşım yazımızda amaç ve gereçleri ayrıntıları ile bulabilirsiniz.