Küçük Sanayi Sitelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Küçük Sanayi Sitelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Küçük Sanayi Sitelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Küçük sanayi sitelerinde bulunan işletmelerde yoğun bir çalışma olduğu ve tehlikeli sınıflarına göre TEHLİKELİ sınıfta bulunan işletmelerin çoğunlukta olduğu bilinmektedir. Özellikle otomotiv tamirat boya kaynak mobilya gibi sektörlerin çoğunlukta olduğu birçok kimyasalla çalışmaların devam ettiği bu sanayi sitelerinde, iş sağlığı ve güvenliği noktasında çokça iç açıcı olmayan durumlar söz konusudur. İş sağlığı ve güvenliği kanununun zorunlu olduğu birçok sektörde maalesef bu işyerlerinde bu kapsamda danışmanlık hizmetleri verilmemektedir. Bu tür işletmelerin mali durumları göz önüne alındığında küçük maliyetlerle kurulmuş ve istihdamı az olan işletmelerdir. İstihdam sayısı az olmasına karşın işyeri sayısı fazla olduğundan çalışan sayısı oldukça fazladır hatta genç işçi çocuk işçi kayıt dışı istihdam edilen personelin en fazla bulunduğu çalışma alanlarıdır.

Ülkenin genelinde küçük sanayi sitelerindeki durum yukarıda özetlediğim şekilde olup iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarında ciddi artışlar söz konusudur. Nitelikli personelin fazla olmadığı bu çalışma alanlarında mesleki eğitimler içinde zaman ayırılmadığından ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmetleri olmadığından iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından sayı her geçen gün artmaktadır.

Bu kapsamda yapılacak çalışmaların başında mevcut sanayi sitelerinde işverenlerin bağlı oldukları odaların tamamı bu çalışma alanlarının içerisinde sağlık güvenlik birimi oluşturarak tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır. Bu işyerlerinde çalışan personellere düzenli iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimleri ile diğer konular içerisinde meslek ile ilgili eğitimler verilecektir. Tüm işyerlerinde gerekli olan uyarı ikaz işaretleri acil durumlar konusunda gerekli olan tüm önlemler aldırılacaktır. İşyerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik kapsamında çalışanlara acil durum eğitimleri yapıldıktan sonra uygun görevlendirmeler yapılacaktır. Bu eğitimler sonrasında yine ilgili mevzuat gereği yıl içerisinde en az bir defa acil durum tatbikatı gerçekleştirilecektir.  İşyerlerinde yapılan bu çalışmalar genele yayılacaktır mevcut çalışma alanlarında acil durumlarda toplanma alanları belirlenecek olup tüm işyerlerinde ki çalışanlara tebliğ edilmesi sağlanacaktır. Mevcut kurulan sağlık ve güvenlik birimi içerisinde eğitim salonları mesleki eğitim konusunda deneyimli eğitmenler ile gerekli görülen tüm eğitimler belirli sürelerde tamamlanıp düzenli şekilde devam edilmesi sağlanmalıdır. Acil durumlara müdahale edecek şekilde makine ekipman ve personel kadrosu oluşturulmalıdır. İşyerlerinde kullanılan makine ekipmanların periyodik sürelerde bakımlarının sağlanması ve düzenli olarak devam ettirilmesi yine kurulan sağlık güvenlik birimi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kurulacak olan sağlık güvenlik birimi işverenlerin aylık ücret ödedikleri odalar tarafından ve az miktarda devlet katkısı ile tüm maliyetler karşılanacaktır, değişen mevzuata uygun şekilde takipler yapılacaktır. Dolayısıyla işyeri sahiplerinin ödemiş oldukları ücretler kendi işyerlerinin güvenliği ve orada istihdam ettikleri çalışanlarının sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmalarına sebep olacaktır.

Yukarıda belirttiğim formül sonrasında konumuz olan bu küçük sanayi sitelerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır. İş kazası, meslek hastalıkları sayısında azalma olacak olup belirli bir dönemden sonra belki de bitecektir. Küçük sanayi sitelerinde olan kaza ve hastalıkların maliyetleri yukarıda oluşturduğumuz modelin maliyetinden daha fazla olduğu bilinmelidir. Mevcut bu çalışma bölgelerinden sorumlu işveren odalarının bahsettiğim çalışma modeline destek vermeleri konunun çözümüne katkı sunacaktır. Hali hazırda bu çalışma alanlarından günlük olarak gelen iş kazaları ve hastalıklar sonucu ölümlerde sorumlu oldukları unutulmamalıdır.

Küçük çaplı bu sanayi sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği yasasının işlenebilirliği örnek verilen model de görüldüğü gibi çalışmaların tabandan içeriden yapılması ile sonuca varılacaktır. Tüm çalışmalarımıza kazasız günler dilerim.