İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu
İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu

İş Yerlerinde Oluşturulan Sınıflandırmalar:

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan tehlike sınıflamasına göre İş güvenliği personeli çalıştırılıp çalıştırılmayacağına karar verilir. Firmanızın SGK sicil numarasında ki 2,3,4,5,6,7. rakamları ile o firmanın nace kodu oluşturulur. Bu siteden Nace kodu listesini indirebilirsiniz. Bu nace kodu ile firmanızın hangi tehlike sınıflamasında olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Çalıştığınız muhasebe uzmanından bu konuda yardım alabilirsiniz.

3 tür tehlike sınıflaması mevcuttur.

  1. Az tehlikeli İşler
  2. Tehlikeli İşler
  3. Çok Tehlikeli işler

Bu sınıflamalara göre aşağıda ki şekilde İş Güvenliği uzmanı veya İşyeri Hekimi’nin çalışıp çalışmayacağı belirlenir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ;

  • Tehlikeli veya çok tehlikeli işte  1 den fazla çalışan olması durumunda( örneğin: 2 çalışan ) bu şirketlerin veya şahıs firmalarının İş güvenliği uzmanı veya İşyeri Hekimi çalıştırması zorunludur.

Az tehlikeli işlerde ;

  • Az Tehlikeli işte 1-50 arası çalışan mevcut ise ( örneğin : 49 çalışan ) ,  İş güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi çalıştırılmasına gerek yoktur.
  • Az Tehlikeli işte 50 den fazla çalışan mevcut ise ( örneğin: 51 çalışan ) ; bu işletmeler de İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi çalıştırılması zorunludur.

Yasal Dayanak: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf  Madde : 38