Mevsimlik İşler de İş Kazaları
Mevsimlik İşler de İş Kazaları

Mevsimlik İşler de İş Kazaları

Mevsimlik tarım işçilerinin iş kazaları sonucu çalışırken ölümün, yarım kalan yaşamların dramı olacaktır. Mevsimlik tarım işçilerini farklı gruplarda incelememiz gerekmektedir ortak nokta olan yılın üçüncü ayında başlayıp yılın sonuna kadar göçebe, yerinde ya da bir bölgedeki işi bitirip diğer bölgeye çalışmaya başlayan tarım işçileri diye sınıflandırabiliriz.

Mevsimlik tarım işçilerinin ana omurgasını kadın ve çocuklar oluşturmaktadırlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mevsimlik tarım işçileri için yayımlamış olduğu genelge kapsamında özellikle trafik kazalarında ki ölüm artışlarının önüne geçilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Mevsimlik tarım işçilerinin yer değiştirmeleri yolculuk dönemlerinde içişleri bakanlığınca koordineli olarak yol güzergâhların da denetimler yapılacaktır. Uygun olmayan araçlar trafiğe sokulmayacak olup kapasitesinden fazla yolcu taşımacılığına izin verilmeyecek periyodik kontrolleri olmayan araçlara izin verilmeyecek ve bu kapsamda ağır cezalar olacaktır.

Mevsimlik tarım işçileri yollarda dinlenmelerde kamu kurumlarına ait konaklama yerlerini kullanmaları sağlanacaktır. Bu genelge sadece kâğıt üstünde kaldı diyebiliriz çünkü 2018 yılında trafik kazaları sonucu ölen mevsimlik tarım işçilerinin sayısı 101kişidir. 2019 yılında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren mevsimlik tarım işçilerinin sayısı 18 kişidir. Yerinde çalışan ve göç eden mevsimlik tarım işçilerinin yollarda gidiş gelişlerinde maliyetleri düşürmek için muayenesiz araçla yolculuk kapasite üstünde taşıma (15 kişilik araca 30 ya da 50 kişinin bindirilmesi) sonucunda ölümler yaşanmaktadır yollarda gidiş gelişleri genelde tarım arazı sahipleri tarafından yapıldığından iş kazası şeklinde değerlendirilmektedir. Çoğunda sosyal güvenlik kurumunca sosyal güvenceleri bile yapılmamaktadır, bu konu da ciddi oranda denetimler yapılmalıdır.

Yemek molaları barınma ihtiyaçları gibi insani durumların tamamı sağlık ve güvenlik bakımından uygun olmadığı görülmektedir. Kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu bu mevsimlik tarım işçilerinin çalışma saatleri kesinlikle mevcut yasal şartların çok üstündedir okul hayatı olan çocukların okula gitme olanakları olmamakla beraber çalışma saatlerinde ciddi problemler vardır ve bu sağlıksız bir yaşam
oluşturmakta olup iş ile ilgili işten kaynaklı meslek hastalıkları daha hızlı olmaktadır. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayımlamış olduğu Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi konusundaki genelgesine göre mevsimlik tarım işçilerinin sağlık taramalarının periyodik yapılması salgın ve bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere önüne
geçilmesi hedeflenmiştir. Ama diğer genelge maddeleri gibi bu madde de havada kalmış olup bunla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının istatistiklere yansıması için sosyal güvenceye sahip olmaları gerekmektedir. Bu olmadığından dolayı bu istatistiki bilgilere ulaşmakta zor olmaktadır. Vakit kaybetmeden bu konuda ki ölümlerin önüne geçecek olan Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’dır, diğer bakanlıklarla koordineli çalışarak belli ölüm sebepleri olan bu çalışanlar için önlem ve kriz masası oluşturulmalıdır. Yaşam ve barınma koşulları kadın ve çocukların çalışma saatlerinin düzenlenmesi periyodik olarak sağlık tetkiklerinin yaptırılması kullanılan araçlarının muayeneleri başta olmak üzere diğer bakımlarının yapılması ve kontrolleri taşıma kapasitesi aşılamayacak üzere yolculuk yaptırılması gibi konular ölüm ve hastalık sebeplerini oluşturmaktadır. Konu başlıkları belli olan böyle bir konu için çözümleyici olan Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığının yayımlamış olduğu Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi konusundaki genelgesinin rehber kabul edilip hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Tüm mevsimlik tarım işçilerinin çalışmış olduğu illerde Çalışma İl Müdürlüğünce bir komisyon kurulup tarım alanlarında denetimlerin yapılması sağlanmalıdır, çözüm Genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden yapılan denetimler de aranmamalıdır. Özel il müdürlüklerince kurulan komisyonların yapacağı denetlemeler ve karşılığında verilecek olan idari para cezaları bu tür iş kazaları ve trafik cinayetlerinin önüne geçilecektir. Tarım arazilerinde çalışanların bizzat yerindeyapılacak denetimlerde sosyal güvencesi periyodik sağlık taramasına çalışma saatlerine ve yolculuk yapılan araçlar kontrol edilecektir uygunsuzluklar durumunda çok ağır cezaların olması sağlanmalıdır
ki bu konuda sonuç alına bilinsin. Kazasız günler dilerim.